elastyczny, pewny, wydajny, bezpieczny, ekonomicznay

 • Automatyczne filtry z podwójnym płukaniem wstecznym

  Automatyczne filtry z podwójnym płukaniem wstecznymHydraulika i technologia górnicza

  Filtr z podwójnym płukaniem wstecznym służy do filtracji cieczy hydraulicznej.

  Podwójny filtr składa się z dwóch komór filtracyjnych, w których zastosowano dla każdej z osobna wkład filtracyjny.

  Dwie komory filtracyjne połączone są w jednym bloku filtracyjnym za pomocą 2/3-drożnych wkładów, dzięki czemu do obu komór ciecz wpływa równolegle.
  Przełączenie wkładu rozdzielacza powoduje zablokowanie lub odblokowanie danej komory filtracyjnej.

  Hydrauliczne sterowanie wkładów rozdzielaczy odbywa się za pomocą podwójnego zaworu elektromagnetycznego montowanego na podwójnym filtrze lub za pomocą ręcznie uruchamianego zaworu pilotowego.

   

Sterowanie pilotowe

Elektrohydrauliczne sterowanie pilotowe

Zawory elektromagnetyczne

Zawory pilotowe

Bliźniaczy zawór zwrotny

Zawór przewodowy

Zawór zwrotny DN10

Zawór zwrotny DN19

Zawór odcinający

Zawór upustowy

Zawór do tąpnięć

Filtr przewodowy

Stacja filtracyjna

Filtry z podwójnym płukaniem wstecznym

Automatyczne filtry z podwójnym płukaniem wstecznym

Zawór odcinający

Zawór zraszania

Zawór stopowy

Wskaźnik ciśnienia

Urządzenie sterujące PR 116

PR 116 serwer

Urządzenie sterujące PR 324

Sterowanie_elektrohydrauliczne

Czujniki pomiaru długości drogi

Czujniki na podczerwień

Czujnik przechyłu

Komputer przemysłowy

Zasilacze i oświetlenie