fleksibilno, pouzdano, učinkovito, sigurno, ekonomično

  • Relais-izlaz

    Relais-izlazAutomatizacija

    Relais izlazni modul posjeduje osam Relais-izlaza sa po jednim pojedinačnim kontaktom.
    Mogu se spojiti potencijalno slobodni tereti od 12 V i 2A. LED-ovi pokazuju stanje izlaza i status modula.

UDP 200 CPU

UDP 200C Slave

Analogni ulazni modul

Digitalni ulazni modul

Nadzor učinka

Četverokanalni NAMUR modul

Temperaturni modul

Radio-modul

Proporcionalni ventil Navođenje

Relais-izlaz

5-15 Hz frekvencija ulazni modul

Ethernet Switch

Utvrđivanje putanje grabuljara

Multiprog